اخبار و منابع آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد
ارشد آزمون – نمونه سوال، دانلود کتاب و جزوه

دانلود کتاب کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای کوچک

عنوان کتاب : کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای کوچک

نویسنده : حمیدرضا کریمی

تعداد صفحات : ۷۳۲ صفحه

حجم : ۷٫۵

 

فهرست مطالب

فصل ۱: مبانی کارآفرینی

دنیای کارآفرینی

کارآفرین کیست؟

مزایای کارآفرینی

نقاط ضعف بالقوه کارآفرینی

انبار باروت: چه چیزی منجر به تأمین سوخت کارآفرینی میشود؟

تنوع فرهنگی کارآفرینی

قدرت مؤسسات بازرگانی کوچک

ده اشتباه مهلک کارآفرینی

همیشه مواظب شکست باشید

چگونه میتوان از اشتباهات اجتناب نمود

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۲: درونِ ذهن کارآفرین: از ایده ها تا واقعیت

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

خلاقیت: ضرورتی برای بقاء

تفکر خلاقانه

موانع خلاقیت

چگونه خلاقیت را بهبود دهیم

فرآیند خلاق

تکنیک هایی برای بهبود فرآیند خلاق

مالکیت معنوی: از ایده های خود محافظت کنید

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۳: طراحی یک مدل کسب و کار رقابتی و تهیۀ یک طرح استراتژیک منسجم

ایجاد یک مزیت رقابتی

فرآیند مدیریت استراتژیک

نتیجهگیری

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۴: تجزیه و تحلیل امکانسنجی و تهیۀ یک طرح کسب و کار موفق

تجزیه و تحلیل امکان سنجی

چرا باید یک طرح کسب و کار را تهیه نمود؟

عناصر یک طرح کسب وکار

وام دهندگان و سرمایه گذاران در یک طرح کسب و کار به دنبال چه چیزی می گردند

نتیجه گیری

فرمت طرح کسب و کار

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۵: اَشکال مالکیت بازرگانی

مالکیت انفرادی (مؤسسۀ تک نفره)

شرکت تضامنی

شرکتهای سهامی

سایر اشکال مالکیت

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۶: قرارداد واگذاری امتیاز (نمایندگی) و کارآفرین

انواع قراردادهای واگذاری امتیاز

مزایای خرید امتیاز

معایب خرید امتیاز

قراردادهای واگذاری امتیاز و قانون

شیوه صحیح خرید امتیاز

روندهای مؤثر بر قراردادهای واگذاری امتیاز

نتیجه گیری

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۷: خرید یک کسب وکار موجود

خرید یک کسب و کار موجود

مراحل خرید یک شرکت

ارزیابی کسب و کار موجود- فرآیند موشکافی دقیق

روشهای تعیین ارزش یک شرکت

درک وضعیت فروشنده

مذاکره بر سر معامله

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۸: تهیۀ یک طرح بازاریابی قدرتمند

تهیه یک طرح بازاریابی پارتیزانی

تعیین بازار هدف

تعیین نیازها و خواسته های مشتری از طریق تحقیقات بازار

تهیۀ یک استراتژی بازاریابی پارتیزانی: چگونه می توان یک مزیت رقابتی ایجاد نمود

بازاریابی در اینترنت

آمیزه بازاریابی

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۹: تجارت الکترونیکی و کارآفرین

مزایای فروش از طریق اینترنت

عواملی که باید قبل از راهاندازی تجارت الکترونیک مد نظر قرار داد

توهمات ۱۲ گانۀ تجارت الکترونیک

استراتژیهایی برای موفقیت الکترونیکی

طراحی یک وبسایت موفق

رهگیری نتایج اینترنت

تضمین محرمانه ماندن اطلاعات و امنیت وب

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۱۰ – استراتژیهای قیمت گذاری

نیروهای بالقوه سه گانه: وجهه، رقابت، ارزش

استراتژی ها و تاکتیکهای قیمت گذاری

استراتژی ها و روشهای قیمت گذاری برای خرده فروشان

مفاهیم قیمت گذاری برای تولید کنندگان

استراتژی و روشهای قیمت گذاری برای شرکتهای خدماتی

تأثیر اعتبار بر قیمت گذاری

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۱۱ : تهیۀ یک طرح مالی موفق

صورتهای مالی اساسی

تهیۀ صورتحسابهای مالی پیش بینی شده

تجزیه و تحلیل نسبت ها

تفسیر نسبتهای بازرگانی

تجزیه و تحلیل سربه سر

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۱۲ – مدیریت جریان نقدی

مدیریت نقدینگی

پول نقد و سود یکی نیستند

بودجۀ نقدی

تهیۀ بودجۀ نقدی

عناصر ۳ گانه مهم در مدیریت نقدینگی

اجتناب از کمبود نقدینگی

تهاتر

نتیجه گیری

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۱۳ – منابع تأمین مالی: بدهی و حقوق صاحبان سهام

برنامۀ ریزی برای نیازهای سرمایه

سرمایه مالکانه در مقابل سرمایه قرضی

منابع سرمایۀ مالکانه

ماهیت تأمین مالی از طریق بدهی (سرمایه قرضی)

روشهای تأمین مالی از داخل شرکت

فصل ۱۰ – استراتژیهای قیمت گذاری

نیروهای بالقوه سه گانه: وجهه، رقابت، ارزش

استراتژی ها و تاکتیک های قیمت گذاری

استراتژی ها و روشهای قیمت گذاری برای خرده فروشان

مفاهیم قیمت گذاری برای تولید کنندگان

استراتژی و روشهای قیمت گذاری برای شرکتهای خدماتی

تأثیر اعتبار بر قیمت گذاری

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۱۱ : تهیۀ یک طرح مالی موفق

صورتهای مالی اساسی

تهیۀ صورتحساب های مالی پیش بینی شده

تجزیه و تحلیل نسبت ها

تفسیر نسبت های بازرگانی

تجزیه و تحلیل سربه سر

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۱۲ – مدیریت جریان نقدی

مدیریت نقدینگی

پول نقد و سود یکی نیستند

بودجۀ نقدی

تهیۀ بودجۀ نقدی

عناصر ۳ گانه مهم در مدیریت نقدینگی

اجتناب از کمبود نقدینگی

تهاتر

نتیجه گیری

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۱۳ – منابع تأمین مالی: بدهی و حقوق صاحبان سهام

برنامۀ ریزی برای نیازهای سرمایه

سرمایه مالکانه در مقابل سرمایه قرضی

منابع سرمایۀ مالکانه

ماهیت تأمین مالی از طریق بدهی (سرمایه قرضی)

روشهای تأمین مالی از داخل شرکت

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۱۴ : انتخاب مکان و نحوه استقرار مناسب

مکان: یک منبع مزیت رقابتی

معیارهای تعیین مکان برای مؤسسات خرده فروشی و خدماتی

گزینه های مربوط به تعیین مکان برای مؤسسات خرده فروشی و خدماتی

تصمیم گیری در مورد مکان برای تولیدکنندگان

ملاحظات مربوط به چیدمان و طراحی

چیدمان: حداکثر کردن درآمد، افزایش کارایی یا کاهش هزینه ها

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۱۵ : جنبه های جهانی کارآفرینی

چرا باید جهانی شویم؟

استراتژیهای جهانی شدن

موانع تجارت بین الملل

توافقنامه های تجاری بین المللی

نتیجه گیری

 

http://arshadazmoon.com/wp-content/uploads/2017/03/106024_480.jpg

 

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

فصل ۱۶ : ایجاد یک تیم سرمایه گذاری جدید و برنامه ریزی برای نسل آینده

رهبری در اقتصاد جدید

ایجاد یک تیم کارآفرینی: استخدام کارکنان مناسب

ایجاد یک فرهنگ سازمانی که منجر به تشویق حفظ کارکنان شود

جانشینی مدیریت: تحویل پرچم رهبری

استراتژیهای خروج

خلاصۀ فصل بر حسب اهداف یادگیری

سؤالاتی برای بحث

 

لینک دانلود

ارسال دیدگاه

فرستادن دیدگاه