چهارشنبه 26 شهريور 1393
نام کاربری :
رمز ورود :
کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
در صورت عضو نبودن ثبت نام کنید
تاریخ انتشار: 11 آذر، 1391 (ادامه)
اطلاعیه برگزاری مجدد 4 آزمون اول انتشارات ارشد

تاریخ انتشار: 19 مهر، 1391 (ادامه)
اولین مرحله از آزمونهای اینترنتی

تاریخ انتشار: 12 آبان، 1392
اطلاعیه آزمونهای اینترنتی اول و دوم در سال 92
به اطلاع کلیه داوطلبان میرساند کهآزمونهای اول و دوم از مورخه 15/8/92 به مدت چهار روز برگزار میگردد.

تاریخ انتشار: 19 مهر، 1391
اطلاعیه مهم: استفاده از نرم افزار آزمونگیر جدید

تاریخ انتشار: 19 مهر، 1391
راهنمای شرکت در آزمون

تاریخ انتشار: 19 مهر، 1391
شماره تلفنهای ذکرشده در کارت اکانت فقط جهت پشتیبانی آزمون اینترنتی می باشد